link to assangha.com online real estate

 

 

 

 

 

 

bell plant shop thai versionbell plant shop english version

 

 

 

 

 

 

วิธีการชำระเงิน

เรียนลูกค้าที่เคารพ หากท่านมีความประสงค์ที่ต้องการซื้อสินค้ากับทางร้าน ภายหลังท่านไดเลือกรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาโปรดแจ้งการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ก่อนการทำการโอนเงินโดยโทรแจ้งได้ที่ 086-3426490 และ 02-9703044 หรือส่ง e-mail : sumate325@hotmail.com เพื่อแจ้งการชำระเงิน สืบเนื่องจากราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งค่าขนส่งสินค้าที่ขึ้นอยู่กับ ปลายทางของผู้ซื้อ ท่านสามารถชำระเงินแก่ทางร้านตามช่องทางด้านล่างนี้

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานใหม่ ชื่อบัญชี ร้านต้นไม้น้องเบลล์ ่เลขที่ 134-7-040-857 (ออมทรัพย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานใหม่ ชื่อบัญชี ร้านต้นไม้น้องเบลล์ เลขที่ 081-2-566-080 (ออมทรัพย์)
บัญชี ทรูมันนี่   เลขที่ 1890493379
Paypal ACC: sumate325@hotmail.com  
 

แจ้งการชำระเงิน

086-342-6490(คุณแอ๊ด)

02-970-3044

sumate325@hotmail.com

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y-Commerce: Home

เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | ซื้อต้นไม้ Online| สินค้า-บริการ | ลงโฆษณา | วิธีการชำระเงิน | All Copy Rights Reserved by Nongbell.com Please contact :webmaster@nongbell.com